Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych. Naszym celem jest maksymalna ochrona prawna interesów naszych klientów. Rozumiemy, że dla naszych klientów ważna jest efektywność i skuteczność działania. Zawsze dotrzymujemy uzgodnionych terminów. Każdy nasz klient jest na bieżąco informowany o postępach jego sprawy.

Wiemy jak istotne dla naszych klientów jest ograniczenie kosztów prowadzenia sprawy. Dlatego też, prowadząc każdą sprawę, w pierwszej kolejności dążymy do ograniczenia związanych z nią kosztów. Jeżeli to tylko możliwe, pomagamy w uzyskaniu zwolnienia lub obniżenia opłat postępowania.

Jeśli chodzi o nasze wynagrodzenie ‒ w zależności od rodzaju sprawy, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub stawki godzinowe. W wypadku zastępstwa przed sądami, nasze wynagrodzenie stanowi kwota określona w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych ewentualnie dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

W każdym wypadku, proponujemy przejrzyste zasady współpracy oraz konkurencyjne ceny. Nie pobieramy opłat za wstępną analizę sprawy.

Dla nas najważniejszy jest klient. Warto nam zaufać.

Dla osób fizycznych

ul. Zabrska 14/14

40-083 Katowice

tel. 32 781 10 76

biuro@dobrakancelaria.com.pl

© 2015 Kostuś, Ścibich Kancelaria Radców Prawnych • projekt STUDIO29