Jedną ze specjalizacji Kancelarii, jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z nieszczęśliwymi wypadkami (wypadki komunikacyjne, wypadki podczas pracy, wypadki w obiektach użyteczności publicznej oraz wszelkie inne nieszczęśliwe wypadki).

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie ewentualnego procesu oraz  postępowania egzekucyjnego. Posiadamy wiedzę i doświadczenie (opis wybranych spraw znajdą Państwo w zakładce „W mediach”), dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na pełną ochronę ich interesów i uzyskanie wszystkich należnych im świadczeń w jak najwyższej wysokości.

Nie pobieramy opłat za wstępną analizę sprawy, w ramach której dokonujemy oceny sprawy, w szczególności określając rodzaj i wysokość świadczeń należnych poszkodowanemu lub jego bliskim. Każdy klient, któremu nie będą odpowiadały warunki prowadzenia sprawy zaproponowane przez nas po jej wstępnej analizie, może się wycofać nie ponosząc żadnych kosztów.

Każdy nasz klient jest na bieżąco informowany o postępach jego sprawy. Jeżeli to tylko możliwe, pomagamy w uzyskaniu zwolnienia lub obniżenia opłat postępowania.

Proponujemy przejrzyste zasady współpracy oraz konkurencyjne ceny usług. Jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna klienta, proponujemy rozliczenie sprawy dopiero po zakończeniu postępowania.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 32 781 10 76 lub mailowo: biuro@dobrakancelaria.com.pl

Powierz swoją sprawę profesjonalistom. Warto nam zaufać.

Odszkodowania

ul. Zabrska 14/14

40-083 Katowice

tel. 32 781 10 76

biuro@dobrakancelaria.com.pl

© 2015 Kostuś, Ścibich Kancelaria Radców Prawnych • projekt STUDIO29