Świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. Naszym celem jest maksymalna ochrona prawna interesów naszych klientów. Rozumiemy, że dla przedsiębiorców ważna jest efektywność i skuteczność działania.

Proponowane przez nas rozwiązania prawne dopasowane są do realiów i celów firmy. Dopasowujemy się do potrzeb klienta. Zawsze dotrzymujemy uzgodnionych terminów. Każdy nasz klient jest na bieżąco informowany o postępach jego sprawy.

Wiemy, jak istotne dla firm jest ograniczenie kosztów działalności gospodarczej. Prowadząc każdą sprawę,
w pierwszej kolejności dążymy do ograniczenia związanych z nią kosztów. Jeżeli to tylko możliwe, występujemy o zwolnienie lub obniżenie opłat postępowania.

Jeśli chodzi o nasze wynagrodzenie ‒ w zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, stawki godzinowe lub system mieszany. W wypadku zastępstwa przed sądami, nasze wynagrodzenie stanowi kwota określona w rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych, ewentualnie dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

W każdym wypadku, proponujemy przejrzyste zasady współpracy oraz konkurencyjne ceny.

Dla nas najważniejszy jest klient. Warto nam zaufać.

Dla firm

ul. Zabrska 14/14

40-083 Katowice

tel. 32 781 10 76

biuro@dobrakancelaria.com.pl

© 2015 Kostuś, Ścibich Kancelaria Radców Prawnych • projekt STUDIO29